dos.six.step three Over welke “storende” elementen gaat het vooral dentro de hoe inleiden?

Home / Top Dating Sites service / dos.six.step three Over welke “storende” elementen gaat het vooral dentro de hoe inleiden?

dos.six.step three Over welke “storende” elementen gaat het vooral dentro de hoe inleiden?

Het uitsluiten van zwarten van het priesterschap tot 1978

Na de eeuwwisseling raakten echter een aantal kerkleiders overtuigd dat het beter are om discover te zijn more than moeilijke aspecten in the de leer en de kerkgeschiedenis en om zelf de context te voorzien. Het zou allicht wat deining veroorzaken onder leden voor wie de storende aspecten onbekend waren, maar op termijn zou dit het wegvallen van vele andere leden kunnen stuiten. Males beschouwt het als een vorm van “inenting”: je van erger behoeden home je op voorhand te wapenen.

In samenwerking met mormoonse wetenschappers nam de- kerkleiding dan ook belangrijke initiatieven, vooral onder leiding van Older Marlin K. Jensen. Het Background Company van de kerk stelt nu alle documenten rond Joseph Smith vrij ter beschikking voor onderzoek, ook on line (Joseph Smith Paperwork). Verder begon de- kerkleiding aan de on line publicatie van essays die moeilijker onderwerpen toelichten. Alleen werd emergency room weinig promotie rond gevoerd: je moet emergency room also naar zoeken op de kerkelijke webpages out-of ernaar bottom geleid worden. Het try een wijze en voorzichtige strategie want veel leden voelen geen behoefte om over moeilijke punten te horen. Ook dat moet gerespecteerd worden.

Anderzijds is actually ook dit duidelijk: kerkleden perish deze aspecten inside hun historische framework kunnen plaatsen dentro de die beseffen dat zelfs profeten ook zwakke mensen zijn, komen tot een evenwichtig getuigenis. Zij maken het onderscheid tussen het essentiele durante het menselijk falen.

Kerkleiders geven ook zelf feilbaarheid bottom: “I moeten bedenken dat niet iedere uitspraak door een kerkleider, vroeger away from nu, noodzakelijkerwijs leerstellig is actually”, verklaarde apostel D. Todd Christofferson. “Bij tijden hebben leden dentro de leiders into the de kerk gewoonweg vergissingen begaan” erkende Dieter Uchtdorf, raadgever in the het Eerste Presidium.

Jamais during the 1978 kwam de kerkleiding ertoe de ban op te heffen, nog steeds inside de- overtuiging dat Jesus zelf pass away ban als tijdelijke beperking had ingesteld, maar dat hij nu de wijziging toestond

Toch worden nog veel leden verontrust bij de confrontatie fulfilled zaken pass away zij niet wisten. Het behandelen van “geloofstwijfel” als gevolg van pass away storende elementen is actually thans een belangrijk thema inside the toespraken durante artikels van kerkleiders. Oudere leiders vinden echter niet altijd de juiste toon durante het charismatisch begrip om jongere “twijfelaars” te helpen, in the het bijzonder Millennials (voorgesteld als geboren tussen 1980 en 1994) durante de- Z-generatie (voorgesteld als geboren tussen 1995 en 2012). Zelfzekere leiders hebben moeite om te begrijpen dat twijfel een gezond onderdeel van geloof kan zijn.

Dit onderwerp kan bijzonder gevoelig liggen bij onderzoekers dentro de bekeerlingen, niet alleen van zwarte out-of gekleurde origine, maar bij elkeen voor wie rassengelijkheid een absoluut recht was. Experten stellen dat alle onderzoekers van de- kerk, maar zeker niet-blanken, van dit onderwerp op de- hoogte moeten zijn voor hun doop.

Wat weten i emergency room nu van? De “ban” pass away zwarten het priesterschap onthield bestond niet onder Jo More youthful. De complexe oorsprong ervan ligt grotendeels inside het politiek klimaat rond de- toenmalige slavernij for the de- V.S., versterkt home het racistisch denken van sommige christelijke kerken for the die tijd. Zo try ook interraciaal huwen verboden bij moist. Om de- exclude te rechtvaardigen verwezen sommigen naar de groep van “minder gehoorzamen” into the het voorbestaan. Het groeide uit child een leerstelling Top dating sites pass away kerkleiders bleven verdedigen ondanks de- evolutie naar volledige rassengelijkheid in de twintigste eeuw. Sinds dan heeft verder onderzoek echter de menselijke oorsprong van de- prohibit ruim bevestigd. De kerkleiding erkent thans het foutieve van de vroegere inzichten zoals blijkt uit het essay eraan gewijd (en dat sinds 2014 al enkele keren werd aangepast met nog zorgvuldiger subtleties).

Naar onderzoekers bottom kan boys het inside the eenvoudige termen melden, bijvoorbeeld bij de bespreking van het priesterschap: “Het priesterschap are de macht van God perish aan alle waardige mannen in the de kerk verleend wordt. Dat are zo van bij de stichting van de kerk within the 1830. Er is actually echter een periode geweest waar het niet aan zwarten werd verleend. Dat is een gevolg van racistische ideeen within the de- V.S. within the de- negentiende eeuw. Sinds 1978 try er echter geen enkele beperking durante de- kerk benadrukt de absolute gelijkheid van alle mensen, ongeacht hun ras. You kan hierover meer lezen op de site van de- kerk.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.